Esiintyjille

Terapiaa artisteille ja esiintyjille

PSYYKKISTÄ VALMENNUSTA ESIINTYVILLE TAITEILIJOILLE

Koska samat psyykkiset lainalaisuudet koskettavat jokaista ihmistä, artistit, esiintyjät ja taiteilijat hyötyvät suuresti psyykkisestä valmennuksesta työnsä tueksi. Esiintyvät taiteilijat ovat työssään hyvin paljaana maailmalle. Taiteilija tekee työtään omien tunteidensa ja kokemustensa filtterin läpi ja raja yksityisen ja julkisen välillä on häilyvä. Luovuus ja hulluus ovat tutkimusten mukaan hyvin lähellä toisiaan. Jotta luova työ saa jatkua vapaana virtauksena ilman ahdistusta, taiteilija hyötyy psyykkisestä valmennuksesta odotusten ristipaineessa, säilyttääkseen kyvyn keskittyä ja rauhoittua jatkuvan arvostelun ja arvioinnin kohteena olemisen rinnalla.

Yksilövalmennus toteutetaan asiakkaan valitsemissa tiloissa esim. kotikäynteinä. Oletko artisti tai manageri? Ota yhteyttä niin keskustellaan asiasta lisää.