Työnohjaus

Executive coaching, tyhy ja kehittämispäivän luennot ja keynote puheenvuorot

TYÖNOHJAUS

Olen opiskellut Johdon ja esimiesten työnohjaajaksi Johtamistaidon opiston 2 vuotisessa koulutuksessa Helsingissä. Viitekehykseni on integratiivinen eli laajan psykologisen pohjatiedon ja menetelmien lisäksi työskentelyn taustateoriat kumpuavat johtamisen, esimiestyön  ja organisaatioteorioista. Työotteeni on aktiivinen, lämmin ja rohkean suora.

Työnohjaus on ammatti-identiteettiä ja luovuutta vahvistava menetelmä, joka tukee ohjattavan energian suuntaamista organisaation perustehtävän hoitamiseen. Työnohjaaja auttaa ohjattavaa tutkimaan omia työtapojaan ja tutkimaan työhön liittyviä ajatuksia, asenteita ja tunteita. Prosessi on yleensä vähintään vuoden mittainen, ja muutamien viikkojen välein tapahtuvat istunnot kestoltaan 45 min–3 h.

Tavoitteena on tukea yksilöä tai ryhmää löytämään uusia näkökulmia työtehtävän hoitamiseen ja keventää työn psyykkistä kuormaa. Työnohjaus on työstressiä ennaltaehkäisevä menetelmä, joka tutkitusti vähentää sairauspoissaoloja. Työnohjausta suositellaan otettavaksi hyvissä ajoin ennen muutostilanteita mutta se toimii myös rajujen ja äkillisten muutosten jälkihoidossa. Ota yhteyttä ja kysy lisää.

 

VALMENNUSTA SÄÄLLÄ KUIN SÄÄLLÄ

Walk to Talk -palvelu vie johtajan toimistoltaan lähiluontoon 60 min mittaiseen psyykkisen valmennuksen sparraukseen. Valmennustunnin hinta on 190 e + ALV ja se toteutetaan säällä kuin säällä sovitussa paikassa. Palvelussa yhdistyy kolme suorituskykyä lisäävää elementtiä: psyykkinen valmennus sekä luonnon ja liikunnan tutkitusti välittömät hyvinvointivaikutukset. Palvelulta voi odottaa kohentuneita kognitiivisia kykyjä: mm. muistin ja päätöksenteon parantumista lisääntyneen stressinsietokyvyn ja itsetuntemuksen tuloksena. Palvelulla on välittömiä vaikutuksia: mm. verenpaineen lasku, sekä pitkäkestoisia vaikutuksia keskustelussa esiin nousseita teemoja tukien esim. työkaluja konfliktitilanteiden ratkaisemiseen.

Rento, innostunut mieli kykenee tekemään intuitiivisesti viisaita päätöksiä ja hallitsemaan suuria kokonaisuuksia. Vaikka keskusteluissa johtajuus, esimiestyöskentely, tavoitteet ja muutokset ovat vahvasti esillä, perinteiseen liiketoiminnallisen sparrauksen lisäksi palveluun tulee psykologin toteuttamana uusi syvällinen kerros, jonka avulla vapautetaan käyttöön omaan persoonaan liittyvä piilevä potentiaali. Walk to talk onkin yhdistelmä perinteisiä executive coachingin, työnohjauksen ja psyykkisen valmennuksen palveluita.

VARAA AIKA

Jätä yhteydenottopyyntö tästä linkistä.