Urheilijoille

Urheilijan psyykkinen valmennus

URHEILIJAN PSYYKKINEN VALMENNUS

Psyykkinen valmennus on merkittävä osa laadukasta urheiluvalmennusta. Mitä korkeammin panoksin ja marginaalisemmin tasoeroin kilpaillaan, sen merkittävämmäksi käy psyykkisen valmennuksen rooli. Se on strateginen menetelmä, jolla huippuunsa viritetty urheilija voi päästä nousemaan edelleen uudelle tasolle, vapauttaen käyttöönsä oman parhaan potentiaalinsa. Psyykkisen valmennuksen avulla voi saada keinoja ylittää jokin toistuva ongelma esim. alisuoriutuminen arvokisoissa tai suoritusta haittaava epäonnistumisen pelko.

Huipulla työskennellessä suosittelemme säännöllisiä yksilötapaamisia, tapahtui se sitten kasvotusten tai Skypen välityksellä. Aihepiirit, joista psyykkisen valmennuksen yksilötapaamisilla keskustellaan muotoutuvat sen mukaan, mitä urheilija tuottaa keskustelussa. Urheilijan ei tarvitse valmistautua tapaamisiin mitenkään, sillä psykologi osaa taitavasti jäsentää ja hahmottaa olennaiset aihepiirit kysyen, kartoittaen ja kuunnellen.

 

LASTEN JA NUORTEN KILPAURHEILUN PSYYKKINEN VALMENNUS

Psyykkinen valmennus on luonteva osa myös lasten ja nuorten kilpaharrastusta vaikkapa niinkin kevyessä muodossa kuin lajivalmentajan omana sparrauksena psykologin kanssa. Laajemmin psyykkinen valmennus kilpaharrastuksessa voi tarkoittaa urheiluseuralle esim. toiminnallista ja kokemuksellista ryhmävalmennusta osana leiriä tai lyhyitä ryhmäinterventioita rajattujen teemojen äärellä esim. kilpailujännitys, perfektionismi, motivaatio. Mitä korkeammalla tasolla ja marginaalisemmin eroin kilpaillaan, sitä varmemmin urheilija hyötyy yksilöllisestä psyykkisestä valmennuksesta. Jo muutama yksilötapaaminen voi viedä huimasti kehitystä eteenpäin.

Psyykkinen valmennus tuo kilpaurheiluun uuden tason. Se valmistaa nuorta kohtaamaan elämässä eteen tulevia haasteita ja pettymyksiäkin. Psyykkinen valmennus osana kilpaurheilua kasvattaa nuoren kykyä käsitellä suuria tunteita ja selvitä vaikeuksista voittajana. Se valmistaa mieltä näkemään epäonnistumisissa kiehtovan puolen, uusia haasteita. Eli Win Win Flown näkökulmasta juuri niitä asioita, joiden vuoksi urheilua ylipäätään harrastetaan ja seurataan!

 

COACHING THE COACHES

Koulutamme lajivalmentajia tunnistamaan psykologisia ilmiöitä omassa työssään ja ottamaan käyttöön kaikille avoimia turvallisia menetelmiä integroiden psyykkisen valmennuksen menetelmiä lajivalmennukseen. Koulutukset voidaan toteuttaa yksilötyönohjauksena valmentajalta nousevien teemojen pohjata tai laajemmin osana esim. lajiliiton valmentajien koulutuspäiviä.